Regulamin sklepu

§ 1 Informacje podstawowe

 1. Sklep Internetowy hhstore.com.pl (w Regulaminie określany jako „Sklep”) umożliwia Państwu dokonywanie zakupów na odległość przy użyciu sieci Internetowej, na zasadach przedstawionych w niniejszym Regulaminie.
 2. Sklep stanowi własność i jest prowadzony przez: Healthy Highland Store Adam Łukiewski, ul. Dworcowa 55, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-248-02-32; REGON: 389103738, tel. +48 694 799 814 (w Regulaminie określany jako „Sprzedawca”)
 3. Produkty dostępne w Sklepie opisane są na stronach. Podane ceny wszystkich produktów są cenami brutto, a opłaty za dostawę podane będą osobno, zgodnie z wybraną opcją przez Klienta, chyba, że z uwagi na wartość zamówienia, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
 4. Produkty, które znajdują się aktualnie na stanie, są oznaczone jako dostępne i gotowe do realizacji zgodnie z Regulaminem.
 5. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć zakupione produkty w stanie bez wad. Oferowane Państwu przedmioty są nowe oraz oryginalnie zapakowane.
 6. Kontakt ze Sklepem i Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem:
  • poczty tradycyjnej,
  • poczty e-mail: biuro@hhstore.com.pl
  • pod nr tel.: (+48) 694 799 814
 7. „Konsument” to osoba fizyczna, która zawarła ze Sprzedawcą umowę sprzedaży.

§ 2 Zasady korzystania ze sklepu hhstore.com.pl

 1. Korzystając ze Sklepu każdy Klient jest zobowiązany do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści mówiącej o przemocy, zniesławianiu czy też naruszaniu dóbr osobistych i praw osób trzecich,
  • niezakłócania funkcjonowania Sklepu,
  • nierozsyłania lub nieumieszczania w ramach Sklepu informacji typu spam,
  • korzystania ze Sklepu w zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie RP,
  • korzystania ze Sklepu zgodnie z Regulaminem a także z zasad korzystania z sieci Internet.

§ 3 Zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia należy posiadać konto e-mail oraz włączyć w przeglądarce funkcję akceptowania plików cookies (funkcjonalnych),
 2. Składanie zamówienia odbywa się poprzez dokonanie następujących czynności:
  • wybór produktów oraz dodanie do koszyka,
  • przejście na stronę zamówienia, oznaczoną ikoną koszyka,
  • wybór rodzaju zakupów poprzez rejestrację własnego konta lub zamówienie bez rejestracji,
  • wybór formy dostawy,
  • potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptacji Regulaminu,
  • wybór metody płatności,
  • potwierdzenie złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 3. W przypadku podania nieprawidłowych danych, Sklep skontaktuję się z Państwem za pośrednictwem poczty e-mail albo telefonicznie w celu ich aktualizacji,
 4. W przypadku płatności przelewem w systemie Przelewy24 zostaną Państwo przekierowani na właściwą stronę internetową w celu jej dokonania bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§ 4 Rabaty

 1. Z rabatów mogą korzystać tylko zarejestrowani Klienci Sklepu.
 2. Kupony rabatowe można wykorzystać wpisując w odpowiednie pole na etapie składania zamówienia. Kod na danym koncie można wykorzystać tylko raz,
 3. Promocje i kody rabatowe nie łączą się.

§ 5 Płatności

 1. W celu realizacji zamówienia, można skorzystać z następujących metod płatności:
  • przelew na konto bankowe na rachunek bankowy: Santander Bank Polska S.A., nr konta: 74 1090 1069 0000 0001 4817 8890
  • zapłaty z wykorzystaniem systemu Przelewy24,
  • zapłaty z wykorzystaniem kart płatniczych VISA i MASTERCARD,
  • zapłaty gotówką za przesyłkę pobraniową.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 6 Dostawa i odbiór

 1. W przypadku wyboru płatności przelewem, zamówione produkty zostaną wysłane w ciągu 24h (podany czas dotyczy dni roboczych) od momentu otrzymania zapłaty.
 2. W przypadku wyboru przesyłki za pobraniem zostanie ona wysłana w ciągu 24h (podany czas dotyczy dni roboczych) od dnia przesłania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
 3. Koszt przesyłki jest każdorazowo podawany przed złożeniem zamówienia i nie zawiera żadnych dodatkowych opłat.
 4. Sprzedawca informuje na stronach Sklepu o kwocie zakupów, której przekroczenie jest nagradzane darmową dostawą. W takim przypadku jej koszt w całości ponosi Sprzedawca.
 5. Jeżeli dany produkt zakupiony przez Klienta, zostanie przesłany przez Sprzedawcę, to niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty albo uszkodzenia przechodzi na Klienta dopiero z chwilą jego wydania. Jednakże w sytuacji, gdy Klient zażyczy sobie skorzystać z usług innego przewoźnika, niż oferuje to Sprzedawca, przez wydanie przedmiotu rozumie się już jego powierzenie temu przewoźnikowi.
 6. Do zakupionych produktów każdorazowo dołączane jest potwierdzenie zakupu.

§ 7 Reklamacje

 1. Jeżeli według Państwa nabyty przedmiot jest wadliwy możecie Państwo skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, zgodnie z treścią aktualnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną z dołączoną dokumentacją zdjęciową i opisem uszkodzonego produktu.
 3. Jeżeli wadliwy produkt nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość zażądania od Sprzedawcy:
  • naprawy lub wymiany na nowy,
  • obniżenia ceny (w proporcji odpowiedniej do utraty wartości),
  • odstąpienia od umowy (o ile wada jest istotna),
  • na zasadach ustalonych aktualnie obowiązującymi przepisami polskiego Kodeksu Cywilnego
 4. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji otrzymacie Państwo niezwłocznie. Brak ustosunkowania się do Państwa reklamacji jako Konsumenta w terminie 14 dni jest równoznaczny z uznaniem wyrażonego żądania za uzasadnione.
 5. Naprawy oraz wymiany będą dokonywane niezwłocznie, tak aby nie spowodować po Państwa stronie nadmiernych niedogodności.
 6. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, jej koszt ponosi Sprzedawca, który może Państwa poprosić o okazanie potwierdzenia zapłaty za przesyłkę.

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Jeżeli dany produkt został nabyty przez Klienta Sklepu, istnieje możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zakupu zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możecie Państwo złożyć przy wykorzystaniu formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik do Regulaminu, co jednak nie jest obowiązkowe. Do pobrania
 3. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w stosunku do przedmiotów, które dostarczamy Państwu w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Przedmiotem takim jest w szczególności kawa i herbata w każdej formie w jakiej jest oferowana do sprzedaży przez Sklep.
 4. W przypadku odstąpienia od w/w umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od w/w umowy.

§ 9 Wykorzystanie danych osobowych

 1. Dokonując zakupów w Sklepie hhstore.com.pl wyrażając Państwo zgodę, że podane dane wymagane w formularzu założenia konta użytkownika albo w formularzu zamówienia będą wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień. Państwa dane mogę być również przekazywane podmiotom świadczącym usługi transportowe w celu dostawy zakupionych przedmiotów.
 2. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach w ofercie Sklepu oraz na otrzymywanie ofert od partnerów Sklepu, informacje takie będą przekazywane na podany przez Państwa adres w formie wiadomości e-mail. Udzielona zgoda może zostać przez Państwa w każdym czasie cofnięta.
 3. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep może przesłać na zarejestrowany adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety satysfakcji klienta, która będzie służyć w zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący nie ma obowiązku wypełniać przesłanej ankiety.
 4. W każdym czasie macie Państwo prawo do wglądu, poprawienia, zaktualizowania lub skasowania swoich danych korzystając z opcji dostępnych na koncie użytkownika lub kontaktując się ze Sprzedawcą.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

 1. Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych albo miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Jako konsumenci posiadacie Państwo m. in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

§ 11 Ogólne warunki gwarancji

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. W przypadku niektórych produktów, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest wskazywana na podstronie Sklepu z danym produktem.
 3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, w zależności od przedmiotu sporu i zgodnie z przepisami o właściwości rzeczowej oraz funkcjonalnej,
 3. Zgłoś błędne dane produktu

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie dane i opisy produktów były poprawne, jednak nie gwarantujemy, że wszystkie publikowane informacje nie zawierają błędów, które nie mogą jednak stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec sklepu!
Jeżeli został znaleziony błąd, prosimy o zgłoszenie go poprzez formularz kontaktowy abyśmy mogli nanieść odpowiednie poprawki!